View our completed work

Contact us by telegram to an appointment for seeing completed installation of our wood floor in a customer’s house or project.

អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយះ Telegram ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទស្សនាគេហដ្ឋាន និងគំរោងផ្សេងៗ ដែលបានតំឡើងការ៉ូឈើហើយ ។

CUSTOMER អតិថិជន

What people are saying អ្វីដែលអតិថិជនកំពុងនិយាយ

Customer's feedback is a great motivational for us to work harder everyday. There is not short cut to be succeed. Over past 6 years, we got many challenges and make us stronger today. Thank you to our valuable customers for continuously supporting us!

មតិយោបល់របស់អតិថិជនគឺជា ការលើកទឹកចិត្តសំរាប់យើងខ្ញុំក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ មិនមានផ្លូវកាត់ណាមួយឡើយក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ ។ ក្នុងរយះពេល ៦ ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលធ្វើអោយយើងខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំដល់សព្វថ្ងៃ ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំជានិច្ច ។

GENERAL MANAGER

Mr. Kheav Saktra

"I would like to express my experience of professional wooden floor service included materials and technical of installation and thanks with appreciation to Holzer's effort, assistance and timely delivery of exceptional workmanship for the wooden flooring works". 

GENERAL MANAGER

Mr. Chiu Chen-Yi

"Holzer Design for the efforts to deliver excellent quality of wood floor products and installation services at our TK Royal One Condominium Project.”

"ក្រុមហ៊ុន Holzer Design សំរាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដល់នូវគុណភាពដ៏ល្អរបស់ផលិតផលការ៉ូឈើ និងសេវាកម្មតំឡើងនៅក្នុង គំរោងខុនដូ TK Royal One"។

I would like to recommend your product as a quality, nice design and durable, simultaneously excellent services, as your staff and technician work carefully, responsible and helpful to my request. "ខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៏ចំពោះផលិតផលរបស់អ្នកនូវគុណភាពល្អ ការរចនាស្អាត និងប្រើប្រាស់បានយូរ រួមជាមួយនឹងសេវាកម្មដ៏ល្អ ដោយបុគ្គលិក និងអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មានទំនួលខុសត្រូវ និងបានជួយសំរួលដល់ការស្នើរសុំរបស់ខ្ញុំ" ។

By Mr. San Sakun

(Home owner) (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)


HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Mr. Alex Ruiz

"I was impressed. The result were perfect. 6 months later, the floor has performed as promised. No gap, no scratches, no damage". 


"ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ពេញចិត្ត។លទ្ធផលពិតជាល្អណាស់ ។ ដូចដែលបានសន្យា ៦ ខែក្រោយការតំឡើង ការ៉ូឈើ មិនចំហរមុខតំណរ មិនឆ្កូត និងមិនខូច" ។

HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Mr. Sarith

"Holzer Floor has many choices to choose such as pattern, color and no scratch, no gaps, and easy to clean. Its feel great with Holzer Floor". 

"ក្រុមហ៊ុន Holzer Floor មានជំរើសជាច្រើនសំរាប់ធ្វើការជ្រើសរើស ដូចជា ម៉ូត ពណ៌របស់ការ៉ូឈើ និងមិនមានឆ្កូត មិនមានចំហមុខតំណរ ហើយងាយស្រួលក្នុងការសំអាត ។ ពិតជាមានអារម្មណ៏សប្បាយចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន Holzer Floor" ។

The floors look great! The installation team was very professional and worked quickly. It was a nice experience working with your company. Good workers, excellent communication, easy to work with. "ការ៉ូឈើមើលទៅស្អាត ! ក្រុមការងារតំឡើងមានជំនាញ ហើយធ្វើការងាររហ័ស ។ វាពិតជាបទពិសោធដ៏ល្អមួយក្នុងការធ្វើការងារជាមួយ ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ។ ជាងតំឡើងល្អៗ មានការ ទំនាក់ទំនងគ្នាបានយ៉ាងល្អ និងងាយស្រួលធ្វើការជាមួយ" ។

By Mr. Vuthy

(Home owner) (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)


PROJECT MANAGER

Mr. Lim Chai Kuang

"Our chairman office was installed Holzer Floor and it has finished to our satisfaction in terms of quality, workmanship and time". 

"ការិយារបស់ប្រធានយើង បានធ្វើការតំឡើងការ៉ូឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Holzer Floor ហើយបានបញ្ចប់ការងារប្រកបដោយគុណភាពការងារ និងពេលវេលាគួរជាទីពេញចិត្ត" ។

HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Mr. Kheav Veasna

“Holzer Design is good quality services and products and best responsibility and what is especially, is always take care all customer, not that small or big”. 


"Holzer Design គឺជាសេវាកម្ម និងផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺតែងតែយកចិត្តទុក ដាក់ចំពោះអតិថិជនទាំងអស់មិនថាតូច ឫ ធំនោះទេ" ។

I really appreciated your products and services. You provide such as good product and also good service too!". "ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អ្នក ។ អ្នកផ្ដល់ជូននូវផលិតផលល្អ ក៏ដូចជាសេវាកម្មល្អផងដែរ" ។

By Mr. Li Xing

(Home owner) (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)


HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Sophina & Chan

"We are quite satisfied with the products and installation work quality provided by Holzer Floor Design Cambodia. We highly admired the level of professional attention and commitment to deliver its product and service best possible to ensure customer is fully happy with what customer will pay for and live with everyday". 

"យើងពិតជាពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះផលិតផល និងគុណភាពក្នុងការតំឡើងដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Holzer Design Cambodia ។ យើងកោតសរសើរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវះក្នុងការផ្ដល់នូវ គុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនអោយអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីធានាថាអតិថិជនពេញចិត្តនូវអ្វីដែលអតិថិជនបានចំណាយ និងរស់នៅជាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ" ។

HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Mr. Saron

“In recognition of it’s Highest Valuable Performance, of the Installation and Services to U-Solution Co., Ltd for the project of flooring work”. 

"នៅក្នុងការទទួលស្គាល់នូវសមិទ្ធផលដ៏មានតំលៃ ខ្ពស់បំផុតនៃការតំឡើង និងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហ៊ុន U-Solution Co., Ltd សំរាប់គំរោងការងារការ៉ូឈើ" ។

INTERIOR DESIGNER

Mr. Hang Puthearith

"Holzer Design has proved their good product, skill and service to complete the achievement of flooring installation with hard design, but they have done their work on time". 

"Holzer Design បានបង្ហាញអោយឃើញពីគុណភាពល្អរបស់ផលិតផល ជំនាញ និងសេវាកម្មដើម្បីសំរេចបានដោយជោគជ័យក្នុងការតំឡើងការ៉ូឈើជាមួយនឹងការរចនាដែលពិបាក ប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនបានទាន់ពេលវេលា" ។

HOME OWNER (ម្ចាស់គេហដ្ឋាន)

Mr. Laopat

“Strong, easy to take care, nice, no open gap, staff friendly, on time, responsible, always come to check both before and after installed”

Project គំរោង


View our completed projects!

Fill in all the details below for an appointment to view our completed project in Phnom Penh, Cambodia.

សូមបំពេញពត៌មានលំអិតខាងក្រោម សំរាប់ការធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទស្សនាគំរោងដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។

.