To prevent Covid-19 pandemic, ours team has protected with mask and glove, when we work in customers house.  

New Product Update: Wainscoting

ផលិតផលថ្មី : ការរចនាម៉ូតជញ្ចាំង

Today we are proudly to present a new era in Holzer Floor, THE WALL. We offer wide varieties of designs and colors in your home design. We are only ONE (1) company to install wood floor and wainscoting together in Cambodia.

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញជូននូវយុគសម័យថ្មីរបស់ Holzer Floor ។ “ជញ្ចាំង” យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនការរចនា និងពណ៌ជាច្រើនជម្រើសក្នុងការរចនាគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ។ យើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលតំឡើងការ៉ូឈើ និងរចនាជញ្ចាំងរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

About Holzer Floor

5 things you need to know before choose wood floors

៥ ចំនុចដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងមុនពេលជ្រើសរើសការ៉ូឈើ

There is inevitable that choose the right wood floor company can be challenging process. In fact, a wood floor is difficult to see quality until we installed in couple of weeks or months later and we could not rely on a piece of sample only. 

វាជាការប្រឈមដែលជៀសមិនរួចក្នុងការស្វែងយល់ពីដំណើរការផ្សេងៗ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនការ៉ូឈើដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ជាក់ស្ដែង ការ៉ូឈើពិបាកនៅក្នុងការមើលឃើញគុណភាពរបស់វារហូតដល់លោកអ្នកបានតំឡើងក្នុងរយះពេល ២ ឫ ៣ សប្ដាហ៏ ឫច្រើនខែ ហើយយើងមិនអាចមើលដឹងតាមរយះបំនែករបស់គំរូប៉ាន់ការ៉ូនោះទេ ។

Cement floors preparation before installation

ការរៀបចំផ្ទៃសុីម៉ង់មុនពេលតំឡើងការ៉ូឈើ

We do not want to have problem after installed our wood floor. Firstly, we must check the cement floor is even or not and if we install wood floor on uneven cement floor, then the wood floor will not stable, when walk on the wood floor.

យើងខ្ញុំមិនចង់អោយមានបញ្ហាកើតឡើងក្រោយពេលតំឡើងការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំ។ ជាដំបូងយើងខ្ញុំត្រូវ ពិនិត្យមើលថាតើផ្ទៃសុីម៉ង់ស្មើ ឫមិនស្មើ ប្រសិនបើយើងតំឡើងការ៉ូឈើលើផ្ទៃសុីម៉ង់ដែលមិនរាបស្មើនោះការ៉ូឈើនឹងមិនហាប់ណែនល្អនៅពេល ដែលយើងដើរពីលើ ។

Grinding and touch up work (floor leveling)

ការងារឆាប និងបៀក (ការងាររៀបចំផ្ទៃសុីម៉ង់អោយរាបស្មើ)

In Holzer Floor, we do 100% even guaranteed work for cement floor leveling. And we are responsible to make sure the cement floor is even before install our wood floor. All-in-one stop solutions for you. 

ក្រុមហ៊ុន Holzer Floor យើងខ្ញុំធ្វើការងាររៀបចំផ្ទៃសុីម៉ង់ដោយផ្ដល់ជូនការធានាស្មើ ១០០% ។ ហើយយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅលើការធ្វើអោយប្រាកដថាផ្ទៃសុីម៉ង់ស្មើល្អ មុនពេលតំឡើងការ៉ូឈើ។ ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងដល់លោកអ្នក ។

Holzer Floor installation

ការងារតំឡើងការ៉ូឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Holzer Floor

Holzer Floor is not used glue or not used nail to install on our wood floor. This is very useful feature especially when it comes to repair, its very easy and just remove some areas of Holzer Floor. Even though you can remove and reuse to another areas.

ការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំមិនប្រើកាវ ឫបាញ់ដែកគោលទេក្នុងការតំឡើង ។ នេះគឺជាលក្ខណះពិសេសដ៏មានសារះសំខាន់ជាពិសេសងាយស្រួលនៅពេលជួសជុលដោយគ្រាន់តែដោះផ្នែកខ្លះចេញ ។ ហើយលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរការ៉ូនេះទៅតំឡើងកន្លែងផ្សេងបាន ។

Our product features លក្ខណះពិសេសនៃការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំ

You will get លោកអ្នកនឹងទទួលបាន


No glue/no nail installation ការតំឡើងដោយមិនប្រើកាវ ឫបាញ់ដែកគោល

No use glue and no nail installation on our wood floors. Can remove and install in another room.

មិនមានការប្រើប្រាស់កាវ និងបាញ់ដែកគោលទេនៅក្នុងការតំឡើងការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំ ។ អាចរើចេញទៅតំឡើងកន្លែងផ្សេងបាន

Can directly install on cement អាចតំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃសុីម៉ង់

Our wood floor can directly install on cement.

ការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំអាចតំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃសុីម៉ង់

No modification on your existing floor tiles មិនមានការកែប្រែការ៉ូថ្ម/ការ៉ូសេរ៉ាមិចដែលមានស្រាប់របស់លោកអ្នកទេ

Your existing floors tiles still can keep as original, after installed our wood floor. 

ការ៉ូថ្ម/ការ៉ូសេរ៉ាមិចដែលមានស្រាប់របស់លោកអ្នកនឹងរក្សាដូចដើម បន្ទាប់ពីតំឡើងការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំ

Fast and easy installation លឿន ហើយងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង

In 20m2 of small room can be finished within 1 day. 

បន្ទប់តូចចំនួន ២០ ម៉ែត្រការ៉េ អាចបញ្ចប់ការតំឡើងក្នុងរយះពេល ១ ថ្ងៃ

Easy to maintain and repair ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ និងជួសជុល

Just take out and change the damage floors, then install back the rest. 

គ្រាន់តែរើ និងផ្លាស់ប្ដូរការ៉ូដែលខូចចេញ បន្ទាប់មកតំឡើងឡើងវិញ

Wide variety of colors selection ជម្រើសពណ៌ទូលំទូលាយ

Our wood floor has many color selection from light to middle and grey colors. 
ការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំមានពណ៌ជាច្រើនសំរាប់ជ្រើសរើសចាប់ពីពណ៌ស្រាលរហូតដល់ពណ៌កណ្ដាល និងពណ៌ប្រផេះ

FREE

Service Package

  • Free check your wood floor 2 times per year
  • For any types/brands of wood floors (no plastic floor) 
  • Phnom Penh only

Special message

For Our Old Customers

For those our old customers that already installed Holzer Floor, if you recommend Holzer Floor to your friends or neighbors. And your friends or neighbors will get 10% discount (for floor material only) and you will get a special appreciation gift from us. 

Features and benefits

លក្ខណៈ​ពិសេស​ និង​អត្ថប្រយោជន៍

New product features and benefits. Must watch!

លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលថ្មី សូមចូលមើល!

How to clean the Holzer Floor

តើត្រូវសំអាតការ៉ូឈើដោយរបៀបណា

This question is commonly asked by ours customer on how to clean our wood floor? Please click here to know more. 

សំនួរនេះត្រូវបានអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំសួរជាទូទៅថា តើត្រូវសំអាតការ៉ូឈើដោយរបៀបណា? សូមចុចលើវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែម

Reason why important to have cement floor evenness before install your wood floor

ហេតុផលហេតុអ្វីការមានផ្ទៃសុីម៉ង់ដែលរាបស្មើល្អមានសារះសំខាន់ មុនពេលតំឡើងការ៉ូឈើ

Yes, would you interested to know? Please click the video here.

លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏? សូមចូលមើលវីដេអូនេះ

How to clean stain on Holzer Floor

វិធីសំអាតស្នាមប្រឡាក់នៅលើការ៉ូឈើ

A stain, like coffee, wine, blood, crewing gum and hair coloring. Are there able to clean it and how? Please click the video here.

ស្នាមប្រឡាក់ដូចជា កាហ្វេ ស្រា ឈាម ស្ករកៅស៊ូ និងថ្នាំពណ៌លាបសក់ ។ តើអាចសំអាតវាបានទេ? ហើយដោយរបៀបណា? សូមចុចលើវីដេអូនៅទីនេះ

I am interested

Holzer Floor

▬▬▬▬▬▬▬

Enter your information and get our catalogue. 

Special warranties

▬▬▬▬▬▬▬

All our installation has 6 months warranty. 

Cement leveling service

▬▬▬▬▬▬▬

In Holzer Floor, we do inspection and rectification work on unevenness for subfloor before installation.

Free consultation

Let's chat

▬▬▬▬▬▬▬

We'll answer all of your questions to get you started.

Chat with us in telegram, WhatsApp, Viber, line at 089 22 77 10

Or call us at 010 352 155  

012 352 155

Join us

Our new products update

Subscribe and you will get a many more updates of furniture with special price during the preview. Join us now!

Testimonials

What our customers say

Contact us

010 352 155 

012 352 155

Our showroom

#60E0, E1 Street 245, Mao Tze Dong, Phnom Penh Cambodia

.